complementaryActivity

Service om een uit te voeren bijklus-activiteit aan te geven 
en deze te consulteren, aan te passen of te schrappen

 • Service
 • Authentieke bron
 • RSZ

Beschrijving

Onder blijklus-activiteit begrijpen we een activiteit in opdracht van een burger of een vereniging (d.w.z. een socioculturele vereniging, een feitelijke vereniging of een openbaar bestuur).

Er bestaan twee verschillende types van bijklus-activiteiten

 • Diensten van burger aan burger: activiteit in opdracht van een burger en aan te gegeven door de bijklusser 
 • Verenigingswerk: activiteit in opdracht van een vereniging en aan te gegeven door een mandataris of vertegenwoordiger van die vereniging

De REST-webservice complementaryActivity biedt volgende functionaliteiten:

 • Aangifte doen van een bijklus-activiteit
 • Aanpassen of schrappen van een aangifte, op basis van identificatie van de bijklus-activiteit
 • Consulteren van alle aangiftes van bijklus-activiteiten, op basis van
  • rijksregisternummer van de bijklusser
  • rijksregisternummer van één van de verantwoordelijken van de feitelijke vereniging
  • ondernemingsnummer van de vereniging of openbaar bestuur
 • Consulteren van de kalender en het totaal aantal gepresteerde bijklus-activiteiten van een bijklusser, op basis van zijn rijksregisternummer
 • Consulteren van één bijklus-activiteit, op basis van de identificatie van de bijklusactiviteit
 • Aanmaken van een nieuwe feitelijke vereniging
 • Consulteren van een feitelijke vereniging, op basis van het rijksregisternummer van een verantwoordelijke van de vereniging

Gebruikersgroepen

De doelgroep voor de REST-service zijn alle toepassingen die bijklus-activiteiten moeten aanmaken en/of consulteren (mandatarissen en verenigingen).

Integratievoorwaarden

Wanneer iemand met deze webservice wil integreren, moet contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de service. Om de aanvraag te duiden, moet aangegeven worden in welke context en met welke doeleinden men gebruik wil maken van de service en wat het ingeschatte volume van de aanvragen zal zijn.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Naar boven