Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Skip to main content

Disclaimer

Smals vzw stelt alles in het werk om via deze website een zo juist mogelijke weergave te bieden van haar activiteiten, missie en strategie, aan haar leden en aan het brede publiek. Deze gegevens zijn bedoeld voor informatieve en praktische doeleinden, zonder juridische waarde. Indien informatie op deze website strijdig zou blijken met de statuten, besluiten, samenwerkingsmodaliteiten of werkingsverslagen van de vereniging, gelden deze laatste als enige bron.

Opmerkingen, correcties of bijkomende informatie kan je ons te allen tijde toesturen via het contactpagina.

Juridische bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Smals vzw geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod richt je je tot de klantenbeheerder.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Smals. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacy

Smals registreert geen persoonlijke gegevens over de bezoekers van deze website, tenzij deze die je zelf opgeeft. In dit geval gebruikt Smals de gegevens die je verstrekt hebt uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt doorgegeven. Zij worden niet verder bewaard in andere databases, noch doorgegeven of verkocht.

Maak deel uit van iets groters: join the ReUse movement

Vul de catalogus aan

Communicatie, kerndiensten, ondersteunende diensten, generieke IT-bouwblokken; het zijn allemaal business domeinen die je kunt verrijken met je eigen herbruikbare componenten, nuttig voor andere instellingen. Bovendien kunnen ze betrekking hebben op gebieden die we verder willen ontwikkelen zoals betalingen, rapportage, HR, enz.

Naar informatie en formulier

Word ambassadeur van het hergebruik!

Blader door de catalogus voor meer informatie over herbruikbare onderdelen. Praat met je werknemers en hun netwerken over de voordelen van ReUse.

Hoe meer bekendheid je geeft aan het ReUse-concept en de catalogus verrijkt, hoe meer je de voordelen ervan versterkt.

Volg ons!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Raadpleeg al onze nieuwsbrieven

Naar boven