We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

BelgIF OpenAPI common data types

BelgIF-OpenAPI, een set libraries van gemeenschappelijke data types georganiseerd per domein, om een REST API te beschrijven en aldus te hergebruiken in OpenAPI (Swagger)-specificaties

 • Library
 • Interfaces
 • FOD Financiën, Smals, KSZ, eHealth, BOSA, RSZ

Waarvoor dient het?

U ontwikkelt een REST-service met identificatiegegevens van de sociale zekerheid (INSZ, ondernemingsnummer, enz.), datums, bedragen, landcodes, gewesten of gemeenten, enz.? Verwijs dan eenvoudigweg naar de BelgIF OpenAPI-schemas in uw OpenAPI-document.

Functionele beschrijving

Een werkgroep, bestaande uit functionelen van FOD BOSA, eHealth, KSZ, FOD Financiën en Smals, heeft de meest gangbare bedrijfsontologieën (Person, Organization, Location, Temporal, Generic...) gestandaardiseerd.

Deze samenwerking resulteerde in

 • enerzijds, de publicatie van een terminologielijst van klassen en eigenschappen, met hun URI's, die door de federale overheid als standaardterminologie wordt aanvaard (Belgif vocabularies). Deze terminologie is afkomstig uit drie bronnen: federale overheidsdiensten, Vlaanderen en EU-standaarden. Elk element van de lijst heeft een numerieke identificator (zonder betekenis), een naam (in het Engels, camelCase) en een definitie
 • anderzijds, libraries van gemeenschappelijke data types (Belgif OpenAPI schemas) in overeenstemming met de Belgif vocabularies en de Belgif REST guidelines

BelgIF-OpenAPI definieert data types in de volgende domeinen:

 • organization-identifier
 • employment-identifier
 • person-identifier
 • person
 • location
 • time
 • money
 • problem
 • common (common technical data types)

Alle types zijn beschikbaar in de OpenAPI 2.0 (Swagger) en OpenAPI 3.0 formaten.

Er kan vanuit andere OpenAPI-documenten naar de data types worden verwezen:

   “$ref”: “./belgif/person/identifier/v1/person-identifier-v1.yaml#/components/schemas/Ssin”

Technische beschrijving

Veelgebruikte OpenAPI-2.0 en 3.0-gegevenstypes worden onderhouden in de belgif openapi-* GitHub repositories, georganiseerd per domein. Typen met een bèta-status bevinden zich in de broncode, maar maken geen deel uit van de vrijgegeven artefacten. Apache Maven-gebruikers kunnen ze ook downloaden van Maven Central.

Doelpubliek

De libraries BelgIF-OpenAPI common data types kunnen gebruikt worden door iedereen die een REST API ontwikkelt, waarbij de interoperabiliteit tussen alle gebruikte API's wordt verbeterd.

Als u wenst bij te dragen door opmerkingen te formuleren over de standaarden, ze mee vorm te geven of er intern/extern over te communiceren, dan kan u een issue openen op het geschikte project (belgif-openapi, FedVoc, REST guide), of een mail sturen naar fsp@gcloud.belgium.be.

Integratievoorwaarden

De libraries BelgIF-OpenAPI common data types zijn als open source gepubliceerd onder de licentie 2.0 van Apache en gratis te downloaden op GitHub of als Maven-artifacts op Maven Central.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven