ConsultRN voor de gezondheidszorg

Service waarmee applicaties ingezet in het kader van gezondheidszorgen persoonsgegevens en hun mutaties kunnen opzoeken en ophalen uit het Rijksregister en de KSZ-registers

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • Smals

Functionele beschrijving

De service 'ConsultRN voor de gezondheidszorg' (of VAS ConsultRN) is een façade boven op de service RRConsult van eHealth die op zijn beurt de services van de KSZ oproept om het Rijksregister en de KSZ-registers te raadplegen.

Deze constructie kwam tot stand met als doel het werk van de ontwikkelaars te verlichten en biedt hen volgende functionaliteiten:

  • een REST-interface
  • een vereenvoudigde push-methode om mutaties uit het Rijksregister door te sturen

De functionaliteiten voor de eindgebruiker worden geboden door de onderliggende aangeroepen service RRConsult van eHealth, welke een aantal KSZ-services omvat, zoals PersonService, CBSSPersonService, InscriptionService, PersonInfoGroupService, PersonNotificationService, waarmee gegevens van een persoon kunnen worden opgezocht en geraadpleegd in het Rijksregister en in de Kruispuntbankregisters.

Doelpubliek

Alle instellingen en beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg erkend in het KB 78, die toestemming hebben om het Rijksregister of de KSZ-registers te raadplegen.

Integratievoorwaarden

Administratieve vereisten:

  • Het Informatieveiligheidscomité dient op voorhand een juridische machtiging te verstrekken die toegang tot de gegevens verleent

Technische vereisten:

  • Doordat de service een container is en alle security hierin afgehandeld wordt, dient er bij de installatie op gelet te worden dat enkel die toepassingen deze container kunnen bereiken die over de nodige rechten beschikken
  • Openstellen van een endpoint voor pushberichten in de client-toepassing voor de vereenvoudigde mutaties
  • Schematische voorstelling:

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven