We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

CSAM - Zich aanmelden bij de online overheid

Systeem dat generieke diensten en afspraken omvat voor
Identity and Access Management, het beheer van mandaten
en zorgt voor de authenticatie

 • System
 • Gebruikers- en toegangsbeheer
 • BOSA, RSZ, FOD Financiën

Functionele beschrijving

Het systeem CSAM biedt volgende diensten:

 • Het BTB, de dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders, die ondernemingen toelaat het toegangsbeheer te structureren
 • De FAS, de Federal Authentication Service, die zorgt voor eenvoudige, maar veilige authenticatie (aanmelden), bijvoorbeeld met eID, ITSME, eIDAS, TOTP, ... 
 • Het SSM, het Self Service Mandatenbeheer, die een flexibel beheer van mandaten toelaat

Hierbij kan de FAS ingezet worden voor het aanmelden bij toepassingen van de overheid, BTB om ondernemingen toe te laten het toegangsbeheer op een efficiënte en overzichtelijke wijze te organiseren, en SSM om burgers en (gemachtigden van) ondernemingen toe te laten mandaten vast te leggen en uit te oefenen.

Doelpubliek

De CSAM-diensten kunnen gebruikt worden door overheidsdiensten en –instellingen (van alle niveaus)

 • Federale overheidsdiensten en –instellingen
 • Gemeenschappen en gewesten
 • Provincies, steden en gemeenten, OCMW’s
 • Instanties belast met sociale bescherming of sociale zekerheid en actoren in de gezondheidszorg
 • Ondernemingen of personen die een opdracht voor de overheid uitvoeren; instellingen met taken van algemeen belang

Integratievoorwaarden

Bij interesse in de CSAM-diensten kan een algemene vraag gericht worden aan het CSAM-contactpunt. De onboardings worden geleid door de respectieve service owners. Een eventuele overkoepelende coördinatie gebeurt door de program manager en via het overleg van service owners.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven