We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

EHealth SAMLAttributeAuthority

Service waarmee informatie over een entiteit of persoon gekend bij eHealth of één van haar authentieke bronnen kan verkregen worden

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • eHealth, RSZ

Functionele beschrijving

De SOAP-webservice EHealthSAMLAttributeAuthority is een façade boven op de webservice ‘Attribute Authority’ van eHealth.

Deze laatste werd ontworpen om de toegang tot de gegevens te scheiden van die van de toepassingen, met als enige doel gegevens te retourneren.

De service biedt volgende functionaliteit:

  • Bevragen van authentieke bronnen van eHealth i.v.m. het beroepskadaster, de zorgverleners, de zorginstellingen, de 'Responsibility Management for Public Health' (ReMaPH)...
    Men kan bijvoorbeeld opvragen of een persoon met een bepaald INSZ de eigenaar is van de apotheek met een bepaald RIZIV-nummer.

Doelpubliek

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen op het portaal van de sociale zekerheid.

Integratievoorwaarden

De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be. De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het 'Uniek dossier'.

De gebruiker moet ook de toelating van eHealth hebben. Een certificaat wordt gebruikt om de initiator van de aanvraag te identificeren.

Om vervolgens de nieuwe gebruiker te integreren, communiceer je de beslissing van eHealth en de juiste URN van de toepassing aan het team ICC

Contact : ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven