We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Forms

Product dat complexe formulieren voor datacaptatie en -opslag implementeert in een applicatie op basis van voorgedefinieerde UI-elementen

 • Product
 • Interfaces
 • Smals, RIZIV, FAGG, FOD Volksgezondheid

Functionele beschrijving

Het product Forms omvat een UI-library en backend om

 • formulieren te genereren
 • antwoorden te valideren
 • data te bewaren

1. De library biedt volgende functionaliteiten:

 • Flexibel opmaken van een formulier aan de hand van voorgedefinieerde responsieve UI-elementen zoals inputtext, checkboxlists… binnen een template opgemaakt in JSON-formaat
 • Datakwaliteit verzekeren door de voor-gedefinieerde elementen, zoals verplicht of optioneel veld, lengte van een veld, afhankelijkheden tussen velden… te specifiëren
 • Pre-visualiseren van de template via de ‘Previewer’-webapplicatie, zodoende een GUI-weergave te krijgen van het formulier enkel en alleen op basis van een JSON-file zonder releases noch deployments
 • Mogelijkheid tot uitbreiden van de library met nieuwe UI-elementen volgens de noden van het project en op aanvraag

2. De backend biedt volgende functionaliteiten:

 • Aanmaken van de response-file in JSON-formaat, die de antwoorden bevat op basis van de ingevulde waarden in het formulier
 • Definitieve datavalidatie op basis van de template
 • Persisteren van de response-file in de database
 • Encrypteren van de data door middel van het oproepen van encryptie-services
 • Aanbieden van version-management voor de templates

Deze component voldoet aan de wettelijke vereisten inzake digitale toegankelijkheid, in het bijzonder aan de WCAG 2.1 niveau AA.
Het hergebruik ervan maakt het mogelijk om toegankelijke gebruikersinterfaces te produceren, maar stelt de site of toepassing die het gebruikt niet vrij van een algemene controle.

Doelpubliek

Het product is aangewezen voor toepassingen die datacaptatie en -opslag wensen te implementeren aan de hand van formulieren.

Integratievoorwaarden

Voor de Library

 • De UI-elementen zijn gebaseerd op de Angular Material library en worden als Angular componenten gepackaged; de applicatie die de library aanroept moet dan ook het Angular framework gebruiken
 • De templates moeten opgemaakt worden in JSON-formaat opdat de library de formulieren zou kunnen weergeven

Voor de backend

 • Communicatie met de backend is technologie-onafhankelijk gezien deze verloopt via een http-call
 • De backend maakt gebruik van een Postgress-database
 • De applicatie die de library aanroept moet zelf instaan voor de beveiliging

Opmerking: het product Forms is tegenwoordig compatibel met Angular 15 en 16.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven