We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

KBO PublicSearch en EnterpriseRegister

Services om publieke gegevens van elke actieve onderneming en vestiging opgenomen in de KBO weer te geven

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • RSZ, KSZ

Functionele beschrijving

De SOAP-service KBOPublicSearch is een façade boven op de webservice KBOPublicSearch van KSZ. De weergegeven gegevens zijn de actuele publieke gegevens van alle actieve ondernemingen en vestigingen opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het betreft de gegevens welke beschikbaar waren de dag voorafgaand aan vandaag.

De service biedt volgende functionaliteiten:

 • Zoeken van een onderneming op basis van een gegeven toelating
 • Zoeken van een onderneming op basis van een naam
 • Zoeken van een onderneming op basis van een KBO nummer
 • Zoeken van een onderneming op basis van een foneem
 • Zoeken van een onderneming op basis van een persoon
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een gegeven toelating
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een naam
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een KBO nummer
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een foneem
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een persoon
 • Zoeken van een onderneming of vestigingseenheid op basis van een activiteit
 • Zoeken van een onderneming of vestigingseenheid op basis van een adres

De SOAP-service EnterpriseRegister is een façade boven op de webservice EnterpriseRegister van de KSZ en biedt dezelfde functionaliteiten als hierboven, behalve het zoeken op basis van een foneem. Anderzijds maakt het het wel mogelijk om

 • de historiek van een onderneming of een vestigingseenheid te zoeken
 • de functies van een persoon binnen ondernemingen te doorzoeken op basis van een NISZ

Doelpubliek

De services zijn beschikbaar voor web- en batchtoepassingen op het portaal van Sociale Zekerheid. De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

Opgelet: Voor gebruikers buiten het portaal van de sociale zekerheid, raadpleeg de website van de FOD Economie Kruispuntbank van Ondernemingen - Diensten voor iedereen | FOD Economie (fgov.be)

Integratievoorwaarden

De toepassing van de gebruiker is gehost binnen de tenant SOCSEC.  De gebruiker dient te beschikken over een geldig applicatiecertificaat, te verkrijgen via supportcertificates@smals.be.

De URN van de toepassing moet via het 'Uniek Dossier' toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service.

Bijkomend heeft de gebruiker de toestemming van KSZ nodig, die toegang verleent op basis van het gebruik, de verwachte volumes, enz. KSZ levert eveens de gegevens nodig voor identificatie van elke request (complex types: InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact met Francoise Tomasetti van KSZ (tel: 02 741 84 88).

Om vervolgens de nieuwe gebruiker te integeren, deel de beslissing van de KSZ en de exacte URN van de toepassing mee aan het ICC-team van Smals.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven