We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Patrimony

Service om de vermogensrechtelijke situatie, actueel of historisch, van een persoon of bedrijf te consulteren

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • RSZ

Functionele beschrijving

De SOAP Patrimony-webservice is een façade boven op de webservice PatrimonyService van de KSZ die de services van FOD Financiën consulteert.

De service biedt volgende functionaliteiten:

  • Consulteren van onroerende goederen van een persoon, geïdentificeerd door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ)
  • Consulteren van onroerende goederen van een onderneming, geïdentificeerd door haar ondernemingsnummer en kadastrale afdeling
  • Opsporen van de kadastrale afdelingen waarbinnen de onroerende goederen van een onderneming, geïdentificeerd door haar ondernemingsnummer, zich bevinden

Doelpubliek

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen van het portaal van de sociale zekerheid die bovenstaande functionaliteiten nodig hebben.

Integratievoorwaarden

De toepassing van de gebruiker wordt gehost binnen de tenant SOCSEC.

De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be. De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het 'Uniek dossier'.

De gebruiker heeft ook de toelating nodig van de KSZ, die de toegang toekent op basis van het gebruik en van de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van elk request (complex types:

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem je contact op met Mr. Vincent Turine van de KSZ.

Om vervolgens de nieuwe gebruiker te integreren, communiceer je de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team ICC.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven