We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

RegisteredMail

Service om aangetekende zendingen elektronisch te versturen met dezelfde juridische waarde als een papieren aangetekende brief, binnen de toepassing van de sociale zekerheid in België, volgens de wet van 19/03/2013

 • Service & API
 • Communicatie
 • KSZ

Functionele beschrijving

De service wordt ter beschikking gesteld door de KSZ die, als vertrouwde derde partij, zijn stempel plaatst (tijdsgedateerde handtekening) om de verzender een garantie te bieden dat zijn document werd afgeleverd.

De webservice RegisteredMail kan onmiddellijk opgeroepen worden via de ESB SocialSecurity of via een DSP-integratie (DocumentServiceProvider). Hierdoor is RegisteredMail rechtstreeks geïntegreerd met e-Box Burger en e-Box Onderneming.

De service RegisteredMail biedt volgende functionaliteiten:

 • Versturen van een document als elektronische aangetekende zending naar de e-Box van een onderneming of naar de e-Box van een burger, in het wettelijk kader van de sociale zekerheid van de wet van 19/03/2013 (artikel 52)
 • De service RegisteredMail garandeert: 
  • De oorsprong en integriteit van de inhoud
  • De identiteit van de verzender
  • Het tijdstip van verzending
  • De levering van de zending
 • De verzender van het bericht kan het volgende recupereren:
  • Het bewijs van de zending aan de bestemmeling, met gecertificeerde handtekening inclusief timestamp (CAdES-T)
  • De status van zijn zending in het systeem

Opmerkingen:

 • De procedure omvat niet dat de bestemmeling een bewijs van ontvangst moet tekenen zoals dat gewoonlijk gebeurt voor een papieren aangetekende zending. 
 • De verzender is vrij om zijn document elektronisch te ondertekenen om de bestemmeling een bijkomende garantie te bieden betreffende de oorsprong van het document.

Doelpubliek

Instellingen en toepassingen van de sociale zekerheid.

Integratievoorwaarden

Elke aanvraag in verband met RegisterdMail kan gericht worden aan het team ePost.

Een integratie met de webservice RegisterdMail vereist vooraf een integratie met e-Box.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven