Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Skip to main content

Inhoudstafel

SmalsUtils-Validation

Overzicht

Library om een reeks validaties of annotaties voor business-entiteiten gebruikt in tal van Angular- of Java-toepassingen voor de sociale zekerheid te groeperen

Domein

Generieke IT-bouwblokken

Subdomein

Software factory - niet-veiligheidsgerelateerd

Typologie

Library

Service owner

Smals

Eerste release

2007

Hergebruik

meer dan 50

Integration effort

Waarvoor dient het?

U ontwikkelt een applicatie, service of library, in Angular of Java, en wilt het controlecijfer van een identificator (INSZ, ondernemingsnummer, enz.), het formaat van een BTW-nummer, een IP-adres of e-mailadres valideren? Sluit dan hiertoe de ad-hoc library (ngx)-SmalsUtils-Validation in uw applicatie, service of library in.

Functionele beschrijving

Er bestaan twee library’s, een library ‘ngx-smalsutils-validation’ voor de toepassingen waarvan de front-end ontwikkeld wordt met het Angular-framework en een tweede ’SmalsUtils-Validation’ voor de Java-toepassingen.

Beide library’s laten toe het volgende te valideren:

  • Entiteiten die gebruikt worden in de sector van de sociale zekerheid: ondernemingsnummer (KBO), vestigingseenheidsnummer (KBO), identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), inschrijvingsnummers voor de werkgevers, mandatarissen, opdrachtgevers, werven, aannemers, curatoren en Dimona (RSZ), identificatienummer voor buitenlandse economische entiteiten (FEEN), RIZIV-nummer, nummer van paritair comité...
  • Entiteiten datum, tijd en datum-kwartaal
  • Entiteiten bankrekeningen (IBAN, BBAN), identificatoren BTW, gestructureerde mededeling van een Belgische betaling, e-mailadres, IP-adres

Technische beschrijving

De Maven- en Java-libraries zijn beschikbaar in het gedeelde systeem Artifact Repository.

Doelpubliek

Elke Java- of Angular-toepassing die een validatie van de hierboven vermelde entiteiten implementeert.

Opmerking: het betreft een uitsluitend formele validatie die betrekking heeft op de lengte, de check digit, de range of het formaat van de entiteiten.

Integratievoorwaarden

De Angular-library 'ngx-smalsutils-validation' is beschikbaar op https://repo.ict-reuse.be waar deze kan gedownload worden, maar niet rechtstreeks toegankelijk is.

  • Versie 4.1 kan geïntegreerd worden in Angular-applicaties met minsten versie 10 en hoogstens versie 15
  • Versie 5.0 kan geïntegreerd in Angular-applicaties met minstens versie 16
  • Versie 7.0 kan geïntegreerd in Angular-applicaties met minstens versie 17

De Maven-library 'SmalsUtils-Validation' is eveneens beschikbaar op https://repo.ict-reuse.be waar deze kan gedownload worden, maar wel rechtstreeks toegankelijk is.

Voor deze laatste library gelden geen integratievoorwaarden voor zover de toepassing conform de J2EE-standaarden (JSR-303) is.

U krijgt toegang tot de library 'SmalsUtils-Validation' met volgende parameters:

       <dependency>

                   <groupId>be.smals.smalsutils</groupId>

                  <artifactId>smalsutils-validation</artifactId>

                   <version>6.1.0</version>

       </dependency>

Opmerkingen: 

  • Vanaf versie 6.0 zijn de versies Java8 en Java17 (Jakarta-ee) beschikbaar
  • Indien nodig zijn de specifieke versies toegankelijk via de <classifier>-tag "javaee" (Java8) of "jakarta" (Java17)

​​​​Als u nog geen toegang heeft tot deze repository, vraag dan een gebruikersaccount aan op ReuseOperational@smals.be door uw Naam, Voornaam, Professioneel e-mailadres en de Naam van uw instelling op te geven.

Volg dan de stappen in 'Guidelines-Reuse a library from Repository ict-reuse-NL' (zie onderstaande link).

Hou er rekening mee dat de repository elke 1ste zaterdag van de maand in de ochtend niet beschikbaar zal zijn.

Documentatie

Contact

Contact: ReuseOperational@smals.be

Maak deel uit van iets groters: join the ReUse movement

Vul de catalogus aan

Communicatie, kerndiensten, ondersteunende diensten, generieke IT-bouwblokken; het zijn allemaal business domeinen die je kunt verrijken met je eigen herbruikbare componenten, nuttig voor andere instellingen. Bovendien kunnen ze betrekking hebben op gebieden die we verder willen ontwikkelen zoals betalingen, rapportage, HR, enz.

Naar informatie en formulier

Word ambassadeur van het hergebruik!

Blader door de catalogus voor meer informatie over herbruikbare onderdelen. Praat met je werknemers en hun netwerken over de voordelen van ReUse.

Hoe meer bekendheid je geeft aan het ReUse-concept en de catalogus verrijkt, hoe meer je de voordelen ervan versterkt.

Volg ons!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Raadpleeg al onze nieuwsbrieven

Naar boven