We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

UrgentMedicalAid Attestation - UMAA

Service om attesten van Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) opgesteld door zorgverleners onmiddellijk op te slaan en daarna te consulteren door de betrokken partijen

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • POD Maatschappelijke Integratie

Functionele beschrijving

De SOAP-webservice biedt volgende functionaliteiten:

  • Aanmaken van een DGH-attest, door een arts handelend vanuit zijn kabinet of een ziekenhuis
  • Verwijderen van een DGH-attest, door de opsteller
  • Consulteren van een DGH-attest, door de betrokken zorgverleners en instellingen

Opmerking: het is niet toegestaan een DGH-attest te wijzigen.

Doelpubliek

Momenteel kunnen alleen artsen, handelend vanuit hun kabinet of vanuit een ziekenhuis, attesten opmaken, consulteren en verwijderen.

Instellingen zoals het HZIV of OCMW's kunnen enkel consulteren en dat i.f.v. de controle op facturen.

Apothekers of tariferingsdiensten consulteren onrechtstreeks (via MediPrima) en dat i.f.v. het afleveren van dringende medicatie of het opmaken van facturen.

Andere mogelijke toekomstige gebruikers zijn diverse types van zorgverstrekkers zoals tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, enz. alsook inspecteurs van POD MI.

Integratievoorwaarden

De webservice maakt gebruik van SOAP.

Om de webservice UrgentMedicalAidAttestation te kunnen oproepen moet men de URN van de toepassing toevoegen aan de toegangsregels van de service via het 'Uniek Dossier'.

En verder, voor een zorgverlener:

  • Als huisarts of ziekenhuis moet je over een eHealth-certificaat beschikken, om toegang te krijgen via de eHealth-façade
  • Als apotheker (die enkel kan consulteren) kan je de MediPrima-applicatie gebruiken om direct het DGH-nummer te verkrijgen, als er een bestaat voor de patiënt

Voor een OCMW of POD MI:

  • Toegang via de façade beschikbaar gesteld door de KSZ

Voor HZIV:

  • Toegang via het NIC

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven