We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Verrijk de catalogus

Je kan software maar hergebruiken als je weet wat er allemaal bestaat. De centrale Software Reuse Catalogue is het middel bij uitstek om de zichtbaarheid van je herbruikbare component te verhogen. De tool is gebruiksvriendelijk, geschikt voor een breed publiek, en hij bevat intussen al meer dan 90 componenten.

Archiving-as-a-Service (AaaS) werd vanaf het begin uitgedacht voor hergebruik en de snelle integratie ervan in de catalogus “Software Reuse” was de kers op de taart van ons project. Het ReUse Competency Center heeft ons een duidelijk model gegeven voor de opstelling van een beschrijvende fiche en heeft ons de support gegeven om de teksten en referenties naar de reeds bestaande documentatie te finaliseren. Hun team heeft bovendien een pagina toegewijd aan AaaS “Case study” op de site die perfect de aangepakte uitdagingen en de voordelen om onze dienst te hergebruiken weergeeft.

Laura Analist

Als verantwoordelijke analist voor meerdere herbruikbare componenten, voor sociale zekerheid, in de Software reuse catalogus ben ik zeer tevreden over de vlotte procedure om onze componenten toe te voegen en up to date te houden in de catalogus. Het doet ook deugd om te zien dat je componenten effectief hergebruikt worden en zo mee te helpen aan een vlottere ontwikkeling van nieuwe toepassingen in heel de organisatie.

Tim Analist

Heb jij een herbruikbare component? Laat het ons weten! Help ons de Software Reuse Catalogue verder uit te breiden om zo van hergebruik een succes te maken. Meer dan 10 instellingen nemen al deel!

Neem contact met ons op!
Naar boven