We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Digitalisering van een factureringsproces

De woonzorgcentra worden gefinancierd door de gewesten. Vlaanderen heeft de informatiestromen van deze financiering gedigitaliseerd. Hoe? Door een toepassing die werd ontwikkeld bij de HZIV te hergebruiken en er eigen componenten aan toe te voegen.

De uitdaging

Met de zesde staatshervorming werden verschillende federale bevoegdheden gewestelijke bevoegdheden. Dit is het geval voor de financiering van de woonzorgcentra. Deze bevoegdheid werd overgedragen op 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2019 heeft Vlaanderen het beheer overgenomen.

Naar aanleiding van de overdracht van de bevoegdheid besliste Vlaanderen om de informatiestromen te digitaliseren

Begin 2017 deed Vlaanderen een beroep op Smals om dit project uit te voeren. De ontwikkelingen gingen van start in juli. De beschikbare tijd was kort, namelijk amper anderhalf jaar.

De oplossing

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) had reeds een vergelijkbare toepassing ontwikkeld. Het ecosysteem was vergelijkbaar: het ging om een terugbetaling van gezondheidszorgen. 

Vlaanderen heeft een akkoord gesloten met de HZIV om de toepassing te hergebruiken. Om alle gestelde digitaliseringsdoelstellingen te bereiken, werd de toepassing van de HZIV aangepast aan de behoeften van Vlaanderen. Er werden ook nieuwe componenten ontwikkeld.

De hergebruikte toepassing omvat onder meer het volgende:

 • elektronische facturering
 • nomenclatuurcodes (RIZIV)
 • werkplekken
 • zorgverstrekkers
 • verbinding met het platform van het Nationaal Intermutualistisch College
 • tarifering
 • terugbetalingspercentages

De voordelen

Vlaanderen heeft dankzij dit project zijn digitaliseringsdoelstellingen bereikt. 

De inproductiestelling werd uitgesteld naar 1 april 2019. Op die datum werden de eerste gegevensstromen uitgewisseld. Zonder hergebruik was dit niet mogelijk geweest. Momenteel gaat de implementatie in de woonzorgcentra voort.

Dit project vergde heel wat inspanningen maar was erg leerrijk. Hou rekening met de volgende zaken bij het overnemen van een complete toepassing

 • Stel gemengde teams samen, waarbij bron- en doelorganisme nauw samenwerken.
 • Bestudeer vanaf het begin van het project of het nuttig is om in lijn te blijven met de oorspronkelijke implementatie. 
 • Als er scherpe business-verschillen zijn, kies er dan onmiddellijk voor de implementatie aan te passen.
 • Zorg voor kennisoverdracht, zodat het ‘hergebruikende’ organisme autonoom is. 
 • Schat de inspanning in die nodig is om de code te integreren in de stack van de doelorganisatie (stack: geheel van technologische tools die gebruikt worden om een programma te doen werken).
 • Ken de business en de behoeften goed voordat je een hergebruikproject opstart.

Met hergebruik hebben we de juiste keuze gemaakt. Zonder hergebruik zouden we de deadlines niet gehaald hebben. 

Sven Akkermans Chain Service Manager bij Smals
Sven Akkermans
Sammy Timmermans

Een klant getuigt

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming stond en staat nog steeds voor grote, deels in parallel uit te voeren, complexe projecten met ambitieuze timings. Voor de projecten ter digitalisering van de sector Mobiliteitshulpmiddelen en van de Financiering Ouderenzorg hadden we minder dan twee jaar om ze te realiseren, terwijl er een groot aantal diverse actoren bij betrokken waren die ook nog integratie-aanpassingen in hun software moesten doen. 

In die krappe tijd was het onmogelijk om vanaf nul te beginnen. Hergebruik van bestaande software-modules en -componenten was essentieel en bleek de juiste keuze!

Door hergebruik konden we de totale tijd die nodig was voor het project aanzienlijk verminderen. We hebben zo veel analyse- en ontwikkelingstijd bespaard. 

Het bleek wel nog een vrij complexe uitdaging om herbruikbare componenten, die voor ons aanvankelijk onbekend waren, te integreren in onze omgeving. We hebben een aantal experts van Smals ingeschakeld. Ze hebben ons geholpen de componenten te introduceren en de nodige kennis in huis te halen. Deze stap was cruciaal voor het succes van het project.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven