We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

registeredCashRegister System

Service om de lijst met geregistreerde kassasystemen van toepassing in de horecasector te raadplegen

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • RSZ

Functionele beschrijving

FOD Financiën is authentieke bron van de gegevens betreffende de anti-fraudekassa’s in de horecasector, van het al dan niet bestaan van een geregistreerd kassasysteem, en dat voor elke vestigingseenheid van een onderneming.

FOD Financiën levert deze gegevens regelmatig aan de RSZ, opdat deze laatste de verminderingen zou kunnen controleren in de trimestriële DmfA-aangiftes.

De service registeredCashRegisterSystem is een REST-webservice die de volgende functionaliteit aanbiedt:

  • Opzoeken van een geregistreerd kassasysteem via:
    • ondernemingsnummer
    • ondernemingsnummer en periode

Doelpubliek

De inspectiediensten van de RSZ die de geregistreerde kassasystemen moeten kunnen raadplegen.

Andere mogelijk geïnteresseerde diensten zijn de federale inspectiediensten van de RVA, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, enz.

Integratievoorwaarden

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be.

De gebruiker heeft eveneens de toelating van de KSZ nodig die toegang verleent op basis van het gebruik en de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens, nodig voor de identicatie van elke request (complex types: InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact op met Vincent Turine van de KSZ.

Communiceer daarna de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team ICC.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven